GSM Gruppen AB

Har från den augusti 2013 förvärvat

GSM International AB